Start / O PTF'ie / Prezentacje

Prezentacje

Tomasz Bombała

Andrzej Dębski

Jan Drzewiecki

Grzegorz Gętka

Rafał Gutowski

Jakub Kolbicz

Grzegorz Korwin-Szymanowski

Mariusz Korzeniewski

Artur Kras

Zbigniew Kryda

Magda Łuczak-Kowalewska

Łukasz Markowicz

Arkadiusz Miaśkiewicz

Janusz Pysiak

Arkadiusz Pytlas

Waldemar Robak

Monika Skorłutowska

Piotr Statkiewicz

Paweł Szymerski

Marek Trzciński

Jacek Warszawski

Jerzy Wernik

Paweł Wołos