Start / O PTF'ie / Prezentacje / Prezentacja fotografii i dorobku

PREZENTACJA
...Grzegorz Korwin-Szymanowski
Urodzony w Stołecznym Królewskim Krakowie przed wojną. Pierwsze zdjęcia wykonywałem podczas krakowskich Juvenalii w 1973 roku. Poza zawodowymi zainteresowaniami fotograficznymi (Żeglarstwo i Prusy Wschodnie) fotografuję: okna, drzewa, lód i wodę oraz rowery. Miałem przyjemność wystawiać swe prace na 20 wystawach w tym 10 indywidualnych. Jestem stałym współpracownikiem miesięcznika „Żagle”. Poza fotografią zajmuję się drzeworytem chińskim, estampażem i chińskimi pieczęciami. Jestem członkiem Płockiego Towarzystwa Fotograficznego (PTF), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) i IPSA. Jestem Honorowym Konsulem Prus Wschodnich w Galicji i na Mazowszu.