Regulamin korzystania ze studia
Każdy korzystający ze studia PTF'u zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem studia i opisem urządzeń.

Regulamin studia - PDF<