Zdjęcie miesiąca czerwca - Ulice Płocka w fotografii konceptualnej


Więcej
...

Spotkanie w czerwcu.

Wydawało by się że trzeba zorganizować imponderabilia, żeby zrozumieć konceptualizm - pojęcie nie ujarzmione przez racjonalizm.

...

Spotkanie w sierpniu.

Najbliższe spotkanie:
21 sierpnia, godz. 18.30, Dom Darmstadt
Temat konkursu miesiąca: Ruch chaotyczny

...

Prezentacja: Paweł Szymerski

Fotografuję od "niepamiętamkiedy". "Smienę" znalazłem w szafie ojca. Powiedział mi, jak ustawić parametry ekspozycji, załadował HaElkę i "popełniłem" pierwszy negatyw. Od

...

Wystawa fotografii Dawida Sznajdera

...

Jastrząb - Fotografia przyrodnicza

...

Spotkanie 2019.05.15

/tekst w opracowaniu/ ................... ....................
................... ....................
................... ....................
................... ....................

Fotografie: Grzegorz

...

Spotkanie 2019.04.17

/tekst w opracowaniu/ ................... ....................
................... ....................
................... ....................
................... ....................

Fotografie: Grzegorz

...

Spotkanie 2019.03.20

/tekst w opracowaniu/ ................... ....................
................... ....................
................... ....................
................... ....................

Fotografie: Dorota

...

Spotkanie 2019.02.20

Jan Drzewiecki I miejsce. Fotografia z wystawy 'Oblicza maski' jest próbą zdefiniowania roli 'maski' w zachowaniach czowieka.

...

Spotkanie 2019.01.16

Nie mogło być inaczej – tradycyjnie, w serdecznej atmosferze spotkaliśmy się w Domu Darmstadt, aby fotograficznie

...

Spotkanie Wigilijne 2018.12.18

/tekst w opracowaniu/ ................... ....................
................... ....................
................... ....................
................... ....................
...................

...
...
...