Start / Kronika / 2018 / wydarzenie

Spotkanie 2017.02.15 - 2017-02-15
Spotkanie w lutym rozpoczęło się od uczczenia minuta ciszy pamięci kolegi Janusza Pysiaka, który zmarł w lutym i 14 lutego odbył się jego pogrzeb. Następnie po informacjach bieżących podanych przez Ryszarda Frankowskiego, swoją prezentację przedstawił Jurek Wernik. Poświęcona była ona sanatorium w Kołobrzegu. Po opowiedzeniu swoich wrażeń z pobytu w Kołobrzegu i przedstawieniu zdjęć kolega Jurek wraz z Grzegorzem Gętką pokazali zdjęcia i krótkie filmiki ze styczniowej wizyty u Janusza Pysiaka. Jak się okazało - ostatniej. Następnie odbył się konkurs miesiąca którego tematem był 'Zwierciadło'. Tak jak zawsze były rożne interpretacje tematu i spojrzenia na samo pojęcie zwierciadła. W wyniku głosownia zwyciężyła fotografia Grzegorza Gętki przedstawiającą odbicie w szybie wystawowej autora fotografii, ale przebijająca osoba innego kolegi , który był z drugiej strony witryny. Na drugim miejscu zanlazły sie dwie fotografi: jedna kolegi Artura Jasińskiego prezentująca odbicie elewatora w rzece Wiśle, oraz fotografia Tomka Bombały na której było obicie w szybie wystawowej przechodnia na ulicy Tumskiej. Trzecie miejsce zajęło odbicie budynków w szybie tramwajowej wykonane przez Piotra Statkiewicza.
Opracowanie: Piotr Statkiewicz.

Fotografie: Grzegorz Gętka i Piotr Statkiewicz.